Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.2.4 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

 RenovasjonEnhet20152016201720182019
 ÅrsverkAntall6,56,56,56,56,5
 Papir, pappTonn69346078612555125905
 GlassTonn1 2381 1591 060916890
 Farlig avfallTonn529531574568602
 Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn13 59414 10911 75013 44012 659
 Plast (emballasje)Tonn7256587468672 622
 MetallerTonn1 9961 8851 8411 7872 312
 Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn2 8042 3502 3742 4532 516
 Tøy og tekstilerTonn934898957993941
 TrevirkeTonn5 0384 9475 0354 6644 912
 GipsTonn478461524480521
 BildekkTonn021733
 Grovavfall til materialgjenvinningTonn255269406333377
 Rene masserTonn 1 4141 5441 4381 438
 Inerte gjenstander og byggevarerTonn 1 7941 7801 6871 875
 AsfaltTonn 39192227
 FritidsbåterTonn   68
 Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn34 52536 61334 74235 16937 810
 Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn20 64919 89619 65419 05317 902
 Sum innsamlet husholdningsavfallTonn55 17456 50954 39654 22257 767
 Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%0,63 %0,65 %0,65 %0,65 %0,66 %
Tabell 11.34 Renovasjon.
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom

 Stavanger eiendom      
 Prosjektering bygg 20152016201720182019
 Ferdigstilte byggmill. kr358463661419364
 Ferdigstilte selvbyggerboligerantall190N/AN/AN/A
 Anbudsåpningerantall50429171105
 Innleverte enkeltanbudantall275194344267313
 Forvaltning av eiendommer 201520162017*20182019
 SkolerAnt / bta. m²46/24925746/25492150/26389150/26571150/265711
 HelsebyggAnt / bta. m²38/10044038/10044044/7999644/8156944/81569
 BoligerAnt / bta. m²2577/1674452586/16800045/269145/269145/2691
 IdrettsbyggAnt / bta. m²33/6293534/6593532/6559933/7044433/70444
 Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38/2710238/2710238/4368738/4595138/45951
 BarnehagerAnt / bta. m²79/6171681/6427377/6216477/6231478/63314
 Kontor- og foretningsbyggAnt / bta. m²22/7300921/7100017/4061517/4061517/40615
 BeredskapsbyggAnt / bta. m²23/2500023/2500022/2400022/2400022/24000
 Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²220/22000220/22000220/22000220/22000220/22000
 SumAnt / bta. m²3076/7889043087/798671545/604643546/615295547/616295
Tabell 11.35 Stavanger eiendom.
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei

 Park og vei 20152016201720182019 
 Vedlikeholdsarealer      
 Park og idrett, totalt i dekar13 95014 22314 76214 85019 423 
 Vei, totalt i dekar2 5582 5772 5772 577* 
 Vei. totalt i km    643 
 Vedlikehold av kommunale plasser og veier      
 Slaghull lappet 1 1661 2101 2921 321911 
 Nye skilt oppsatt 16811517077173 
 Gatesluk tømt 3 2913 7103 5762 0952 611 
 Skilt reparert 6634108536281 058 
 Sand/slam fra sluk 566665568477387 
 Gaterenhold ink sykkelruter644661836423737 
 Gatemiljø reparasjoner 19021045NA7771296 
 Kvalitet      
 Gatelys 20 28423 83323 8331427 106 
 Sluk, tømming 550754754754754 
 Gaterenhold 8053535353 
 Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)52 66654 74038 77252 33048 650 
 Service      
 Gravemeldinger 584586643524744 
 Gemini meldinger behandlet av Park og vei- vei1431651785711848 
 Gemini meldinger behandlet av NIS25351541233819771677 
 Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkel167195169294387 
 Gemini meldinger behandlet av NIS sykkel  229316329 
 *      
 * Måles ikke lenger      
Tabell 11.36 Park og vei.
Last ned tabelldata (Excel)
 Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg, antall20152016201720182019
 Sikrede lekeplasser 725213538
 Totalrehabiliterte lekeplasser 2222
 Andre nye lekeplasser til vedlikehold22412
 Nyanlegg turveier (m)361 8859151 0000
 Nye nærmiljøanlegg19201
 Blomster plantet ut i Stavanger 39 49525 90014 10724 87527 040
 Botanisk hage, omviste personer625775651476674
 Stavanger friluftssenter, besøkende personer*2 8891 4915846261 697
 Plantekar og ampler 158165150180150
Tabell 11.37 Parker.
Last ned tabelldata (Excel)
 Type anlegg, område eller utstyr 20152016201720182019
 BarnehagerAntall7875797677
 SkolerAntall4746454747
 Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall7777818888
  Idrettsparker Antall1111111111
 Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall32222
 Fotballbaner grus 60 x 100Antall94442
 Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall1214141313
 Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall2425252527
 Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall77788
 NaturvernområderAntall99899
 BallbingerAntall3535352223
 SkateanleggAntall 12131313
 BalløkkerAntall122136200145141
 Sandvolley-baner Antall2323252329
 IdrettsutstyrAntall 1 205 1 254 1 372 1 340 675
 Lekeplass-utstyrAntall 2 519 2 535 1 748 1 731 1 621
 LekeplasserAntall269269283284288
 Busker og blomsterfeltMengde-dekar361354373373373
 Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar390496613491NA
 Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar59577211161319NA
 Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar875792734690NA
 PlenMengde-dekar 1 443 1 291 1 201 1 224 774
 Skogsdekket markMengde-dekar 6 584 6 141 6 570 6 572 6 542
 Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar 84 95 84 84 64
 Anlegg og områder totaltAntall 1 488 1 746 1 904 1 934 1 963
Tabell 11.38 Anlegg, område eller utstyr.
Last ned tabelldata (Excel)
  201720182019
 Forus Vest syklende 133 722 142 287 226 080
 Randabergveien syklende 209 600 305 614 311 839
 Tjensvollkysset syklende 255 795 270 674 300 709
 Sørmarka syklende 262 194 247 570 295 939
 Stokkavatnet gående 187 549 164 362 161 207
 Mosvatnet gående 445 544 432 786 485 050
 Godalen gående* 112 212 127 807 52 513
 Totalt 1 608 633 1 693 118 1 835 356
 *   
 * Feil på måler etter juni 2019   
Tabell 11.39 Syklende og gående.
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett

 Idrett20152016201720182019
 Besøk idrettshaller og anlegg     
 Gautesete idrettshall9820298487976549811297350
 Hetlandshallen223974222439224111223121222190
 Hundvåghallen A121606121047120931122065121344
 Hundvåghallen B nye104109105236104344103124102034
 Kvernevikhallen115206114782113664112876110123
 Stavanger idrettshall237491237864238145240345250345
 Stavanger svømmehall130536143039 - - 37711
 Hundvåg svømmehall 49677760804512001
 Kvernevik svømmehall 21517555769812522
 Stavanger svømmestadion Gamlingen48785 - 120000215000220525
 Stavanger turnhall134658134498132889133456132874
 Tastahallen3287636505346673367532487
 Tastavarden fjellhall6120961009622606145062349
 Tastarustå idrettshall142877141956141765142563141364
 Storhaug idrettshall101436101658102778105634104356
 Sum15529651525638150852316071641659575
 Tilskudd      
 Driftstilskudd til idrettslag, kr68750006875000687500068750006875000
 Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 25 år, kr3448121838247212380026358
 Tilskudd i kroner per medlem tom. 25 år, kr164164164160,25144,1
 *     
 *Stavanger svømmehall har hatt lavere publikumstall sammenlignet med 2016 da hallen oftere brukes av skoler for å nå kompetansemålene for svømming i 4., 7. og 10. trinn.     
Tabell 11.40 Idrett.
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp

 Vann og avløp       
  EnhetMål 20152016201720182019
 Antall årsverkpr 31.12 5250525354
 Vannledning-lengdekm 657659660662668
 Spillvannsledning-lengdekm 341342354347349
 Fellesavløpsledning-lengdekm 250251252253252
 Avløpspumpestasjonerantall 104106107110110
 Trykkøkningsstasjoner (vann)antall 1010101010
 Regnværsoverløpantall 3031313131
 Kunde/service  20152016201720182019
 Pålegg om utbedring av private anlegg antall 141116815
 Vannmålere i drift antall  3 187 3 230 3 260 3 292 3 305
 Utskifting av vannmåler antall320 383 233 333 386 154
 Antall slamavskillere i drift, totaltantall  1 828 1 747 1 670 1 579 1 570
 Antall slamavskillere med private utslipp antall 720719664633633
 Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall6110543
 Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall 769723792747608
 Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<9087657113497
 Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-64,75,2i.a.5,2i.a.5,2
 Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-64,75,1i.a.5,1i.a.5,1
 Produksjon - vann  20152016201720182019
 Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 731812806874982
 Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 297320318334398
 Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³17,11818,117,117,516,3
 Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn 371371352357331
 Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  4 311 5 354 3 694 5 674 4 640
 Fornyelsestakt (san./tot.)0/00106,68,15,68,67
 Vannledningsbrudd hovedledningerantall<6560996610687
 Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.km2327,32225,327,833
 Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) GodGodGodGodGodGod
 Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) GodGodGodGodGodGod
 Antall vannmålere i drift på off. nettantall 6772818589
 Antall utbedrede stikkledninger i off. veiantall 5551363941
 Produksjon - avløp  20152016201720182019
 Driftsutgifter pr. innbygger (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb.  1 370 1 391 1 632 1 602 1 739
 Driftsutgift pr innbygger- overføring IVAR (ikke prisjustert eller justert for 100 % selvkost)kr/ innb 636603841734796
 Avløpsmengde levert IVARmill./m328,127,124322627
 Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  4 558 5 827 4 950 6 071 6 714
 Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00107,71081011
 Spylte avløpsledningerkm3036,133424237
 Rørinspeksjonkm3040,832364348
 Strømforbruk pumpestasjonerMWh     3 344 3 295
 Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall 75425
 Avløpsstopp off. ledningsnettantall<305344323544
 Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%553333
 Antall avløpsstasjoner oppgradertantall4394310
 Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall 5445386137
Tabell 11.41 Vann og avløp.
Last ned tabelldata (Excel)