Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.2.1 Investeringsinntekter

InntekterRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Salg av driftsmidler og fast eiendom 5 464 10 000 4 536 11 853
Andre salgsinntekter 22 000 0 -22 000 40
Overføringer med krav til motytelse 59 172 15 613 -43 559 74 160
Kompensasjon for merverdiavgift 105 105 121 107 16 002 130 327
Statlige og andre overføringer 59 331 45 698 -13 633 312 913
Sum inntekter 251 072 192 418 -58 654 529 293
Tabell 3.5 Inntekter i investeringsregnskapet 2019. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av eiendom og anlegg, overføringer og refusjoner fra staten og andre, kompensasjon for merverdiavgift, samt overføringer knyttet til justeringsavtaler. Samlede investeringsinntekter ble i 2019 kr 251 mill. og dermed 59 mill. høyere enn justert budsjett.

Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ved utgangen av året ble kr 27,5 mill. I salgsinntektene inngår blant annet oppgjør for salg av parkeringsdekke ved Olav kyrres gate 23/Herbarium på kr 22 mill. og salg av tomter og småsnipper.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 105 mill. og var kr 16 mill. under justert budsjett.

Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 119 mill., dvs. kr 57 mill. over budsjett. Overføringene er relatert til justeringsavtaler, refusjoner fra andre herunder anleggsbidrag for nytt sykehus (kr 34,5 mill.), forskjellige tilskudd fra staten som for eksempel investeringstilskudd for Tou scene byggetrinn 2 (kr 7,3 mill.) og spillemidler for flere gjennomførte prosjekter (kr 30 mill.).