Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.1 Innledning

Innbygger- og samfunnskontakt er kommunens frontlinje ut mot samfunnet. Tjenesteområdet tar seg av den daglige kontakten med innbyggerne, oppfølgingen av det politiske miljøet, samhandlingen med det frivillige og profesjonelle kulturlivet og utviklingen av framtidens smarte og digitale løsninger. 

Stavanger ble i fjor kåret av KS og NHO til landets beste vertskapskommune for næringslivet. Prisen ble overrakt under Kommunalpolitisk toppmøte i april, og Stavangers arbeid ble presentert under Arendalsuka.  

Med tildeling av Mobilitetsprisen 2019 ble Stavanger kåret til Norges smarteste by innen transport. I tillegg utpekte Den norske dataforening kommunens arbeid med åpne data til årets smartby-løsning. Dermed befestet Stavanger sin posisjon som Norges smarteste by. 

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018- 2025 ble vedtatt av bystyret i fjor. Kulturplanen skisserer tre prioriterte områder fram mot 2025: Stavanger 2025, Akropolis-visjonen og Å leve av kunst og kultur.   

En fargerik visuell profil for den nye kommunen ble tatt i bruk fra årsskiftet – med grafiske former inspirert av et mangfoldig øyrike.