Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.10 Barneverntjenesten

 Barneverntjenesten20152016201720182019
 Alle barn med tiltak 880 927 980 1 062 1 073
  - med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 431 441 611 699 733
  - med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 449 486 369 363 345
 Nye meldinger 1 019 1 161 1 078 1 252 1 190
 Henleggelsesprosent meldinger 0 0 0 0 0
 Nye undersøkelsessaker 806 1 050 1 010 1 042 1 156
 Henleggelsesprosent for undersøkelser 1 1 1 1 60
 Nye barn med vedtak om tiltak 397 396 400 450 462
 Antall Fylkesnemndsaker 50 32 34 51 21
 Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 22 17 45 45 29
 Kvalitet     
 Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse2 %4 %12 %11 %6 %
 Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda100 %81 %92 %100 %100 %
 Medhold saker i fylkesnemnda86 %78 %94 %96 %86 %
 Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
 Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)49 %48 %62 %66 %68 %
 Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)51 %52 %38 %34 %32 %
Last ned tabelldata (Excel)