Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.12 Behovsdekning

 Behovsdekning20152016201720182019
 Ventelister     
 Ordinær kommunal bolig34253574101
 Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen6432263138
 Bofellesskap PUH57726868*
 Bofellesskap psykiske lidelser5044394139
 Bofellesskap rus og psykiske lidelser117575
 Bofellesskap fysisk funksjonshemming1211853
 Omsorgsbolig med innskudd/BBL1918293023
 Omsorgsbolig uten innskudd136131215
 Dagsenter puh78688
 Dagsenter funksjonshemmede21177
 Brukerstyrte tjenester     
 Antall personer med omsorgslønn8592998294
 Antall personer med personlig assistent3960717581
 Koordineringsfunksjon     
 Antall innvilget individuell plan (IP)395343338399262
 Samhandlingsreform     
 Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)     
 Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)1 7481 4541 4432 6682 061
 *     
 * Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.     
Last ned tabelldata (Excel)