Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.13 Helsehuset

 Helsehuset2016201720182019
 Forebyggende hjemmebesøk    
 Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401425392407
 Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %67 %66 %
 Antall brev utsendt om informasjonsbrev for 75-åringer608688700834
 Andel deltakere, informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %15 %12 %
 Sykepleieklinikken    
 Antall brukere ved sykepleieklinikken165189202na
 Psykologtjenesten    
 Voksne - antall hendvendelser194162325335
 Voksne - antall tilbud103na194210
 Voksne - antall avslag64na131125
 Frisklivssentralen    
 Antall deltakere560682618607
 Publikumsforedrag    
 Antall deltakere   1 300 840
 Avdeling velferdsteknologi    
 Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger24na95180
 Antall brukere med medisindispenser 568781
 Antall brukere med nattkamera 221
 Antall brukere med mobil trygghetsalarm 34127
 Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190630*
 Antall brukere med Dosecan  23*
 Antall brukere med dørsensor  36
 *    
 *Tall ikke tilgjengelige    
Last ned tabelldata (Excel)