Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.15 Hjemmebaserte tjenester

 Hjemmebaserte tjenester20152016201720182019
 Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 747 728 695 722 840
 Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 202 1 128 1 144 1 094 1 131
 Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 440 1 554 1 696 1 626 1 701
 Antall oppdrag nattjenesten 39 491 37 254 33 792 36 685 32 765
 Antall omsorgsboliger 378 364 360 350 353
 Antall bofellesskap 427 430 426 408 410
Last ned tabelldata (Excel)