Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.17 BOA Nord og Sør

 BOA Nord og Sør201720182019
 Antall bofellesskap222729
 Antall boenheter159177172
 Antall tildelinger i bofellesskap032
 Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.126868*
 *   
 * Per 31.12.19 pågår en kartlegging for å kvalitetssikre tall.   
Last ned tabelldata (Excel)