Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.18 Fysio- og ergoterapitjenesten

 Fysio- og ergoterapitjenesten     
 Antall årsverk20152016201720182019
 Ant. årsverk ergoterapi19,422,219,226,6533,4
 Ant årsverk fysioterapi41,74247,1545,755,1
 Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale*5555575656
 Antall pasienter     
 Kommunal ergoterapi i institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 10100
 Ant. pasienter 18 - 66 år 17 10 6 4 2
 Ant. pasienter 67 - 79 år 23 7 5 3 0
 Ant. pasienter >80 år 35 8 3 4 5
 I alt 76 25 15 11 7
 Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 215 249 207 217 270
 Ant. pasienter 8 - 66 år 197 186 227 249 227
 Ant. pasienter 67 - 79 år 117 102 124 121 141
 Ant. pasienter >80 år 130 107 143 123 124
 I alt 659 644 701 710 762
 Kommunal fysioterapi i institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år0 11 3 59 12
 Ant. pasienter 18 - 66 år 37 64 53 65 83
 Ant. pasienter 67 - 79 år 125 149 188 226 241
 Ant. pasienter >80 år 317 438 499 496 523
 I alt 479 662 743 846 859
 Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
 Ant. pasienter 0 - 17 år 640 648 667 702 670
 Ant. pasienter 18 - 66 år 201 189 196 254 290
 Ant. pasienter 67 - 79 år 161 155 169 191 256
 Ant. pasienter >80 år 204 227 216 221 259
 I alt 1 206 1 219 1 248 1 368 1 475
 Privat fysioterapi med kommunal avtale      
 Ant. pasienter 0 - 17 år * 1 019 1 146 1 129 1 202 869
 Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 774 5 870 5 754 5 871 6 188
 Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 869 1 946 1 926 1 900 2 064
 Ant. pasienter >80 år * 667 762 709 588 722
 I alt 9 329 9 724 9 518 9 561 9 843
 Antall konsultasjoner     
 Kommunal ergoterapi     
 Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 435 261 317 380 344
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 418 2 226 2 041 2 344 2 343
 Kommunal fysioterapi     
 Konsultasjoner i virksomheten 6 255 6 906 6 596 7 682 8 335
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 495 11 534 11 855 13 065 13 738
 Privat fysioterapi med kommunal avtale     
 Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 159 208 153 785 148 091 138 297 153 195
 Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 7 216 4 752 4 858 7 123 3 465
 *     
 * 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
 * 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
 * 56,7 av 57,7 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2017     
 * 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018     
 * 52 av 56,5 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2019     
Last ned tabelldata (Excel)