Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.2 Barnehage

 Barnehage20152016201720182019
 Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
 0 - 6 år i alt76377606746874337403
 0 - 3 år kommunale barnehager16721681164016421641
 0 - 3 år private barnehager10011046108910751021
 3 - 6 år kommunale barnehager30773083295028872824
 3 - 6 år private barnehager18881796178918291917
 Tilbud til barn med spesielle behov     
 Styrket barnehagetilbud, antall barn480531565552465
 Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn3833474538
 Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 335378430429366
 Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
 Innvilget søknad om prioritert plass, totalt223147116175158
 Helse barn2719202130
 Helse familie7259367541
 Søkt inn av barneverntjenesten2718192322
 Språklige minoriteter7451415665
 Antall barnehager     
 Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager, fra 2018 3 åpne72/5572/5570/5366/5366/53
 Barnehager adm. lagt under skole11111
 Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager5658545150
Last ned tabelldata (Excel)