Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.20 Rehabiliteringsseksjonen

 Rehabiliteringsseksjonen       
 Botiltak  Antall plasser20152016201720182019
 M100Belegg980 %67 %40 %40 %50 %
 No 1Belegg1095 %78 %85 %90 %54 %
 L47Belegg1455 %57 %50 %60 %40 %
 Opp og levBelegg4100 %25 %50 %50 %90 %
 SmåhuseneBelegg7 71 %90 %90 %90 %
 Musegaten 98 Belegg7 83 %100 %100 %100 %
 I alt 51     
 Helsetjenester       
 Helsestasjon for rusAntall brukere  265 269 343 335 405
  Antall konsultasjoner  2 615 3 041 3 821 3 946 4 529
 Værested/stuetilbudAntall henvendelser   7 598 7 574 7 128 7 175
Last ned tabelldata (Excel)