Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.22 Boligkontoret

 Boligkontoret201720182019
 Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332278207
 Antall utkastelser202618
 Antall utbetalte startlån114128154
 Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114128154
 Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 4082 4202 274
 Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)838582
 Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 9298135
 Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)3,02,73,3
Last ned tabelldata (Excel)