Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.33 Saksbeandlingstid byggesak

 Saksbehandlingstid byggesaker Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager) Lovpålagte tidsfrister (dager)
 12 uker med foretak 18055 84
 12 uker uten foretak14358 84
 3 uker med foretak27623 21
 3 uker uten foretak46124 21
 Søknad om dispensasjon5845 84
 Søknad om endring av tillatelse 3-uker8027 21
 Søknad om endring av tillatelse 12-uker3160 84
 Søknad om ferdigattest89512 21
 Søknad om igangsettingstillatelse22112 21
 Søknad om midlertidig brukstillatelse11615 21
 Ramme 12 uker17558 84
 Ramme 3 uker3244 84
 Klage i byggesak3779 84
Last ned tabelldata (Excel)