Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.42 Organisasjon

 Organisasjon20152016201720182019
 Kommunenivå     
 Ansatte inkl. foretakene     
 Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 694 9 927 9 962 10 396 10 715
 Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 889 8 142 8 183 8 373 8 664
 Ansatte ekskludert foretakene     
 Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 9 092 9 324 9 374 9 778 9 855
 Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 389 7 615 7 738 7 827 8 085
 Andel kvinnelige ansatte 81 %80 %81 %80 %79 %
 Sykefravær7,7 %7,6 %8,2 %8,3 %8,1 %
 Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,1 år64,8 år65 år64,4 år63,6 år
 Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)66,3 år63,2 år63,9 år65,9 år64,1 år
 Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)72 %65 %74 %74 %64 %
 Antall AFP per 31.12.259305322337317
Last ned tabelldata (Excel)