Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.44 Kjønn per tjenesteområde

 TjenesteområdeAndel Kvinner%Andel Menn%Endring i andel menn
2018 -2019 (prosentpoeng)
 Stab og støtte63370
 Bymiljø og utbygging34662
 By- og samfunnsplanlegging6535-5
 Innbygger- og samfunnskontakt74265
 Helse og velferd80201
 Oppvekst og utdanning82180
 Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc7624-1
 Stavanger kommune samlet79211
 Utvalgte virksomhetsområder Andel Kvinner%Andel Menn%Endring i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)
 Bofellesskap70301
 Hjemmebaserte tjenester89111
 Sykehjem8713-1
 Kommunale barnehager9461
 Grunnskole76240
Last ned tabelldata (Excel)