Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.45 Kjønn fordelt på stillingsgrupper

 Stillingsgrupper 2019Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)
 Stillinger uten særskilt krav om utdanning74261
 Fagarbeiderstillinger84161
 Stillinger med krav om høyskoleutdanning85150
 Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning80201
 Mellomleder7525-1
 Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef, virksomhetsleder71291
 Akademikere6733-1
 Lærling/Student78221
Last ned tabelldata (Excel)