Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.5 Johannes læringssenter

 Johannes læringssenter20152016201720182019
 Barnehage     
 Innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter 42 60 65 62 53
 Barnehager flerspråklige assistenter 520 389 409 430 417
 Grunnskole     
 Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn) 257 335 228 221 198
 Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn) 54 136 122 77 50
 Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 750 901 816 783 778
 Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.) 289 385 326 302 284
 Voksenopplæring     
 Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år) 657 906 895 1 082 1 023
 Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)0 128 8 00
 Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger 253 361 320 360 385
 Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner 93 106 93 96 58
 Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer 526 576 601 778 399
 Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer 15 13 13 13 15
 Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien) 44 65 66 48 66
 Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 052 877 681 690 485
 Norskopplæring - nettundervisning 557 592 220 300 246
 Oppdragsundervisning - eksterne kurs 129 12 75 64 69
 Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 år 233 295 323 337 429
 Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 år0 33 8 0 7
 Grunnskole norske voksne 0000 1
 Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige 24 7 12 7 293
 Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige 00 33 47 99
 Spesialundervisning for voksne 168 167 115 204 179
 Fagkonsulent innen syn 129 152 149 156 157
 Fagkonsulent innen hørsel 486 466 359 521 427
 Rådgiverkontor for hørselshemmede 125 125 108 76 100
 Datahjelp 15 24 12 11  
 Kvalitet     
 Antall plasser i mottaksbarnehagen 48 54 54 54 54
 Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn) 28 28 28 28 28
 Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn) 30 30 30 30 30
 Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)* 4 4 4 4 4
 Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap 300 300 300 300 300
 Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
 Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Last ned tabelldata (Excel)