Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.7 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20152016201720182019
 Årsverk helsesøster50,653,159,267,471,9
 Årsverk jordmor6,66,558,5510,5512,55
 Årsverk psykologer333-3
 Årsverk Helsestasjonens familiesenter7771111
 Fødsler 1 763 1 724 1 705 1 606 1 543
 Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 460 1 402 1 511 1 363 1 430
 Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 543 45 724 44 460 44 612 43 999
 Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 34 345 39 610 43 554 46 785 56 714
 Telefonkontakter helsestasjon 7 209 7 116 6 226 9 660 6 545
 Barselgrupper 154 146 145 160 158
 Antall deltakere i barselgrupper 1 395 1 248 1 375 1 311 1 282
 Tverrfaglige samarbeidsmøter 471 494 525 644 554
 Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser815850460653691
 Kvalitet     
 Dekningsgrad hjembesøk nyfødte80 %83 %77 %83 %89 %
 Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine94 %93 %96 %-95 %
 Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine93 %91% *90% *-94 %
 *     
 MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Last ned tabelldata (Excel)