Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.10 Note 2

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Lønnsutgifter  
Fastlønn 4 014 891 3 815 929
Lønn til vikarer 250 248 237 551
Lønn til ekstrahjelp 209 954 209 412
Lønn vedlikehold 4 478 4 778
Overtidslønn 48 084 47 940
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 180 377 172 335
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 136 335 134 616
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v 35 112 35 305
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 879 479 4 657 866
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 251 731 1 193 497
Sum 6 131 210 5 851 363
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Lønnsutgifter  
Fastlønn 23 199 22 845
Lønn til ekstrahjelp 245 531
Overtidslønn 855 1 131
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 112 116
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppl.pliktige m.v 9 26
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 420 24 649
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 990 5 816
Sum 30 410 30 465
Last ned tabelldata (Excel)