Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.23 Note 10

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
IB 01.01. 29 395 80 400
Avsetninger 219 326 29 895
Bruk av avsetninger -30 000 -80 900
Beregnet beholdning pr 31.12 218 721 29 395
UB 31.12. 218 721 29 395
Differanse00
Last ned tabelldata (Excel)