Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.25 Note 10

Fordeling mellom skjema 1A/1B og 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond 289 382 238 115 0
Regnskapsskjema 1A 289 382 238 115 0
Regnskapsskjema 1B000
    
Bruk av avsetninger disposisjonsfond -229 775 -202 215 -11 940
Regnskapsskjema 1A -128 276 -100 415 -10 740
Regnskapsskjema 1B -5 000 -5 000 -1 200
Regnskapsskjema 2A -96 499 -96 800 0
    
Overføringer mellom drift og investering 209 785 209 785 190 110
Regnskapsskjema 1A 209 785 209 955 190 110
Regnskapsskjema 1B0 -170 0
    
Avsetninger bundne driftsfond 81 351 15 485 11 295
Regnskapsskjema 1A 3 000 1 870 0
Regnskapsskjema 1B 78 351 13 615 11 295
    
Bruk bundne driftsfond -124 799 -136 021 -64 744
Regnskapsskjema 1A -32 143 -31 508 -29 479
Regnskapsskjema 1B -92 613 -104 513 -35 265
Regnskapsskjema 2A -44 00
    
Avsetninger bundne driftsfond 81 351 15 485 11 295
Regnskapsskjema 1A 3 000 1 870 0
Regnskapsskjema 1B 78 351 13 615 11 295
    
Bruk bundne driftsfond -124 799 -136 021 -64 744
Regnskapsskjema 1A -32 143 -31 508 -29 479
Regnskapsskjema 1B -92 613 -104 513 -35 265
Regnskapsskjema 2A -44 00
    
Avsetning til ubundne investeringsfond 219 326 219 326 0
Regnskapsskjema 2A 219 326 219 326 0
    
Bruk av ubundne investeringsfond -30 000 -30 000 -30 000
Regnskapsskjema 2A -30 000 -30 000 -30 000
    
Avsetning til bundne investeringsfond 4 320 00
Regnskapsskjema 2A 4 320 00
    
Bruk av bundne investeringsfond -13 507 |0
Regnskapsskjema 2A -13 507 00
Last ned tabelldata (Excel)