Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.26 Note 11

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Startlån 1 896 751 1 734 296
Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384
Sum utlån startlån 1 871 367 1 708 912
   
Viking Fotball ASA 2 050 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse 829 844 873 520
Rogaland Rideklubb 2 026 2 239
Tou Scene0 100
Varmestuens venner 689 737
Museum Stavanger AS 3 641 4 162
Forus og Gausel Idrettslag 1 326 1 442
Oilers Invest AS 56 265 58 910
Base Property AS00
Vesterlen Krets av NSF0 960
Idrettslaget Skjalg 1 150 1 150
Hagltårnet Næring AS 4 723 1 274
Forus Flerbrukshaller AS 11 933  
Forus Folkehelsesenter AS 3 467  
Sum andre utlån 917 114 947 043
   
Sum utlån 2 788 481 2 655 955
   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 088 12 293
Sølvberget KF 31 018 30 645
Stavanger Boligbygg KF 607 040 683 708
Stavanger Utvikling KF 197 947 153 467
Konserninterne langsiktige fordringer 849 093 880 112
   
Avsatt på bundne investeringsfond -9 807 9 705
Last ned tabelldata (Excel)