Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.27 Note 12

Aksjer (beløp i 1.000 kr)Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 240 218
Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  
Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  
ODEON kino Stavanger/Sandnes 1 000 332 33,15 % 5 119 995
Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  
Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  
Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  
Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  
Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  
Forus Næringspark AS 15 100 7 401 49,01 % 7 400  
Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  
Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  
Ryfast AS*000,00 %0 
Attende AS 1 532 843 55,00 % 785  
Stavanger Forum AS** 23 638 20 175 85,35 % 39 997  
Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  
Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  
Hagltårnet Næring AS 50 625 50 625 100,00 % 62 606  
Risavika Bioproduction AS*** 1 020 400 39,22 % 2 000  
Forus Folkehelsesenter AS**** 60 46 77,00 % 15 938  
Forus Bedritsidrettsarena AS**** 30 23 77,00 % 0  
Forus Flerbrukshaller AS**** 53 41 77,00 % 54 861  
Sum 1 117 565 525 264   649 879 241 213
      
Andeler (beløp i 1.000 kr)Totale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS 080,69 % 0  
IVAR IKS  039,95 % 0  
Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 123 42,45 % 2 595  
Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 % 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  
Sørmarka flerbrukshall IKS 600 322 53,65 % 384
Multihallen og Storhallen IKS 600 322 53,65 % 374
Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 600 210 35,00 % 210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA 0  650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  234 392  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4   20  
Sum 11 700 4 733   248 390 1 000
Sum aksjer og andeler 1 129 265 529 997   898 270 242 213
Last ned tabelldata (Excel)