Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.38 Note 23

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000kr)Kostnadsramme Regnskap 2019Justert budsjett 2019Kostnad tidligere år
3744009Hinna idrettsanlegg Inkl. rekkefølgekrav 41 000 21 209 20 000 14 633
3833002Velferdsteknologi 80 000 5 365 20 000 513
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger Svømmehall 275 400 46 663 57 200 229 817
3844007Madlamark skole, nybygg 284 000 4 793 4 000 4 084
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 398 000 601 10 000 1 254
3844013Tastaveden skole, rehabilitering 185 000 260 8 000 2 002
3844014Kvernevik skole, rehabilitering 196 000 000
3844016Gautesete skole, rehbilitering, funksjonsendring 172 000 107 125 120 200 51 869
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 60 000 2 357 1 000 228
3844025Stavanger Idrettshall , garderober / fasade 40 900 8 536 13 900 23 368
3844035Nylund skole, utbygging 34 000 17 711 14 500 5 092
3844045Schancheholen brannstasjon 143 000 666 2 000 5 543
3844046Lervig brannstasjon 174 000 1 149 2 000 1 287
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 25 000 967 8 000 80
3844049Tasta barnehage 42 500 30 882 23 900 10 228
3844050Tastavarden barnehage 42 000 12 870 21 000 1 046
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 55 500 20 421 18 000 10 131
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 20 256 12 000 88 756
3844062Svømmehall varmtvannsbasseng, Madlamark skole 16 000 2 00
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 2 643 2 000 22 160
3844072Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland 135 000 345 10 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 11 187 5 000 9 236
3844078Nytt Bofellesskap på Hinna 30 000 7 229 12 000 1 127
3844081Forum Expo, kjøp av andel (1/3) 260 000 -4 0 62 727
3844082Nye Tou 3. byggetrinn (Ferdig 2020) 45 000 5 192 20 000 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 40 000 9 325 15 100 35 328
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 40 000 5 190 10 000 0
391366018Sykkelstrategi 50 000 125 20 000 6 002
391366020Gang-og sykkelsti Austre Åmøy 50 000 1 215 1 515 689
391444814Storhaug bydel ny barneskole 358 000 3 946 10 000 648
391444821Domkirken 2025 305 000 23 685 30 000 51 075
Sum  3 744 300 371 911 491 315 638 923
Sum øvrige prosjekter    471 404 570 818  
Sum utgifter i investeringer   843 314 1 062 133  
Last ned tabelldata (Excel)