Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

2.3

Klimarobust og attraktiv by   
Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport3,1 % reduksjon Data er foreløpig ikke tilgjengelige,
fordi Statens vegvesen har endret
metode for trafikktellinger
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg<3 % vekst i energiforbruk per årTallene er fra omstillingsprosjekt
2012-2017.Tilsvarende måltall
finnes ikke for 2018.
9,5 % reduksjon skole
   Uendret på Barnehage
   8,3 % økning på idrettsbygg
   15,1 % reduksjon på bydelshus
   7,3 % reduksjon på helsebygg
CO₂ tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år1 % reduksjon2,4 % økning
Mål: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet<7 overskridelser per år5 overskridelser 4 overskridelser
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel
reisende med sykkel, kollektivt eller til fots
2 prosentpoeng forbedring
fra 2014 til 2018
Data er foreløpig ikke
tilgjengelig for 2019
Last ned tabelldata (Excel)