Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.12

LinjeEksterne finanstransaksjoner.Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-445 255-414 126-31 129104,3-425 650
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter572 385579 090-6 70598,6579 518
3Sum eksterne finanstransaksjoner127 130164 964-37 834 153 868
Last ned tabelldata (Excel)