Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.15

Oppvekst og utdanningRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Stab Oppvekst og utdanning34 68636 692-2 00694,535 876
Barnehage1 097 3951 071 29926 096102,41 048 155
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud91 68091 6384210089 306
Grunnskole1 359 5891 338 64920 940101,61 317 012
Johannes læringssenter116 480121 498-5 01895,9186 463
Stavanger kulturskole41 15440 896258100,639 776
Pedagogisk-psykologisk tjeneste47 13448 475-1 34197,243 575
Ungdom og fritid65 60067 088-1 48897,871 006
Helsestasjon og skolehelsetjenesten83 60786 650-3 04396,578 473
EMbo60 12860 149-2110063 455
Barnevernstjenesten267 653260 7866 867102,6250 237
Sum Oppvekst og utdanning3 265 1073 223 82041 287101,33 223 335
Last ned tabelldata (Excel)