Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.21

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.644 294166 89529 39559 548900 132
Avsetninger289 38281 351219 3264 320594 379
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-133 276-124 75500-258 031
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-96 499-44-30 000-13 507-140 050
Utgående balanse 31.12.703 901123 447218 72150 3611 096 430
Last ned tabelldata (Excel)