Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.30

 201720182019
Realiserte poster9,6-8,20,9
Avkastning5,41,35,3
Referanseindeks4,50 %-0,70 %4,60 %
Plasseringer til markedskurser 563 mill.571 mill.604 mill.
Gjennomsnittlig bankinnskudd* 1 892 mill. 2 022 mill.2 285 mill.
Brutto lånegjeld** 8 071 mill.8 149 mill.8 721 mill.
Rentesensivitet ved 1% endring – etter 1 år ) 14 mill. 17 mill. 12 mill.
Gjennomsnittlig lånerenter2,46 %2,40 %2,53 %
*   
* Inkludert kommunale foretak   
** Ekskl. finansiell leasing og forpliktelse EK foretak, og annen langsiktig gjeld   
Last ned tabelldata (Excel)