Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.33

 201720182019
Endring urealisert gevinst1,4-1,28,5
Netto realisert gevinst9,6-8,20,9
Direkte avkastning 181721,2
Sum 297,530,6
Last ned tabelldata (Excel)