Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.4

BalanseregnskapetRegnskap 2019Andel 2019Regnskap 2018Andel 2018Endring
2019-2018
Anleggsmidler28 61789,1 %27 51889,8 %1 099
Omløpsmidler3 49210,9 %3 13410,2 %358
Sum eiendeler32 109100 %30 652100 %1 457
Egenkapital10 57032,9 %10 39833,9 %172
Langsiktig gjeld19 80661,7 %18 57060,6 %1 236
Kortsiktig gjeld1 7345,4 %1 6845,5 %49
Sum egenkapital og gjeld32 109100 %30 652100 %1 457
      
Arbeidskapital1 758 1 454 304
Last ned tabelldata (Excel)