Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.5

InntekterRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Salg av driftsmidler og fast eiendom 5 464 10 000 4 536 11 853
Andre salgsinntekter 22 000 0 -22 000 40
Overføringer med krav til motytelse 59 172 15 613 -43 559 74 160
Kompensasjon for merverdiavgift 105 105 121 107 16 002 130 327
Statlige og andre overføringer 59 331 45 698 -13 633 312 913
Sum inntekter 251 072 192 418 -58 654 529 293
Last ned tabelldata (Excel)