Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.6

UtgifterRegnskapReg. budsjettAvvikRegnskap i fjor
Lønnsutgifter 24 420 0 -24 420 24 649
Sosiale utgifter 5 990 0 -5 990 5 816
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 882 865 1 055 017 172 152 1 118 342
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 9 165 0 -9 165 18 481
Overføringer 111 495 7 116 -104 379 140 478
Renteutgifter og omkostninger 20 0 -20 6
Fordelte utgifter -190 641 0 190 641 -176 315
Sum utgifter 843 314 1 062 133 218 819 1 131 456
Last ned tabelldata (Excel)