Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.9

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i %
av budsjett
Regnskap 2018
1Brukerbetalinger -465 584 -466 236 -652 100 -462 852
2Andre salgs- og leieinntekter -681 190 -622 468 58 722 109 -643 428
3Overføringer med krav til motytelse -1 251 271 -972 571 278 700 129 -1 226 218
4Rammetilskudd -2 358 802 -2 470 114 -111 312 95 -2 328 567
5Andre statlige overføringer -292 256 -313 370 -21 114 93 -348 980
6Andre overføringer -103 987 -113 517 -9 530 92 -120 396
7Skatt på inntekt og formue -5 317 365 -5 068 000 249 365 105 -4 944 822
8Eiendomsskatt -267 221 -266 000 1 221 100 -265 555
9Sum driftsinntekter -10 737 677 -10 292 276 445 401 104 -10 340 818
Last ned tabelldata (Excel)