Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.4 Fordeling av menn og kvinner i stillingsgrupper

Stillingsgrupper 2019 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn fra 2018 - 2019 (prosentpoeng)
Stillinger uten særskilt krav om utdanning74261
Fagarbeiderstillinger84161
Stillinger med krav om høyskoleutdanning85150
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning80201
Mellomleder7525-1
Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef, virksomhetsleder71291
Akademikere6733-1
Lærling/Student78221
Last ned tabelldata (Excel)