Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.5 Kvinners andel av menns lønn, fordelt på stillingsgrupper

Stillingsgrupper 2019 Kvinners lønn i % av menns lønn 2019 gj.snittEndring i prosentpoeng fra 2018 – 2019 gj.snittKvinners lønn i % av menns lønn 2019 medianEndring i prosentpoeng fra 2018 - 2019 median
Stilling uten særskilt krav til utdanning10611170
Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling1011100-1
Stilling med krav om høyskoleutdanning1020101-1
Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd.990960
Mellomleder94-1930
Virksomhetsledere, avdelingssjef/kommunalsjef og direktører903942
Akademikere 94098-1
Lærling/Student10001000
Last ned tabelldata (Excel)