Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.24 Nav-kontor

 Nav-kontor     
 Sosialtjenesten 20152016201720182019
 Mottakere av sosialhjelp 3 387 3 843 3 931 3 864 3 719
  - Andel under 25 år 2424232222
  - Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold3030354039
  - Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)4040393839
 Nyregistrerte i løpet av året601768906*832641
 Stønadsmottakere i % av befolkning 33333
 Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)165193196197196
 Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 12194876254
 Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 86433
 Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)984,77,19,7
 Midlertidig bolig, antall brukere262222184203242
 Antall unge u/25 år på hospits2720282130
 Kvalitet     
 Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen94109868365
 Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen1019611610345
 Andel klagesaker sosialhjelp med medhold799094 87
 Service     
 Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp1010989
Last ned tabelldata (Excel)