Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.2.3 By- og samfunnsplanlegging

 By- og samfunnsplanlegging20152016201720182019
 Journalførte saker INN12 86910 6999 3808 0778047
 Journalførte saker UT11 2108 7537 6917 4717171
 Journalførte saker INN Byplan fram til 2017, Byutvikling fra 20181 6439621 1471 4891 632
 Journalførte saker UT Byplan fram til 2017, Byutvikling fra 20181 093793833582488
Tabell 11.31 By- og samfunnsplanlegging.
Last ned tabelldata (Excel)
 Byggesak 20152016201720182019
 Antall mottatte byggesaker20881293135914761772
 Saker behandlet i kommunalstyret6063472419
 Tilsyn376288351266193
 Midlertidige brukstillatelser211188161140164
 Ferdigattester859881841971927
 Antall boliger igangsatt501357447539653
 Antall boliger fullført1 149392371420543
 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker2631533529
Tabell 11.32 Byggesak.
Last ned tabelldata (Excel)
 Saksbehandlingstid byggesaker Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager) Lovpålagte tidsfrister (dager)
 12 uker med foretak 18055 84
 12 uker uten foretak14358 84
 3 uker med foretak27623 21
 3 uker uten foretak46124 21
 Søknad om dispensasjon5845 84
 Søknad om endring av tillatelse 3-uker8027 21
 Søknad om endring av tillatelse 12-uker3160 84
 Søknad om ferdigattest89512 21
 Søknad om igangsettingstillatelse22112 21
 Søknad om midlertidig brukstillatelse11615 21
 Ramme 12 uker17558 84
 Ramme 3 uker3244 84
 Klage i byggesak3779 84
Tabell 11.33 Saksbehandlingstid byggesak.
Last ned tabelldata (Excel)