Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.2.5 Organisasjon

 Organisasjon20152016201720182019
 Kommunenivå     
 Ansatte inkl. foretakene     
 Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 694 9 927 9 962 10 396 10 715
 Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 889 8 142 8 183 8 373 8 664
 Ansatte ekskludert foretakene     
 Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 9 092 9 324 9 374 9 778 9 855
 Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 389 7 615 7 738 7 827 8 085
 Andel kvinnelige ansatte 81 %80 %81 %80 %79 %
 Sykefravær7,7 %7,6 %8,2 %8,3 %8,1 %
 Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,1 år64,8 år65 år64,4 år63,6 år
 Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)66,3 år63,2 år63,9 år65,9 år64,1 år
 Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)72 %65 %74 %74 %64 %
 Antall AFP per 31.12.259305322337317
Tabell 11.42 Personal og organisasjon.
Last ned tabelldata (Excel)
  Årsverk 31.12.2018Årsverk 31.12.2019Endring i årsverk 2018-2019Endring i prosent 2018-2019
 Stavanger kommune samlet 7 827 8 085 258 3,3
 Stab og støtte 278 292 14 5,0
 Bymiljø og utbygging 221 228 8 3,5
 By- og samfunnsplanlegging 100 108 7 7,4
 Innbygger- og samfunnskontakt 62 69 7 11,3
 Helse og velferd 2 765 2 947 181 6,6
 Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 28 0,7
 Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018 og 183 i 2019) 199 212 13 6,6
 Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 28 0,7
 Oppvekst og utdanning stab 42 43 1 1,9
 Kommunale barnehager 1 183 1 184 2 0,2
 Kommunedekkende barnehage 160 158 -2 -1,2
 Grunnskole 2 053 2 079 26 1,3
 Kommunedekkende skole 366 363 -4 -1,0
 Barnevern 142 153 11 7,7
 Embo 67 63 -4 -6,4
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 107 111 4 3,8
 Ungdom og fritid 82 76 -6 -7,4
 Helse og velferd 2 765 2 947 181 6,6
 Helse og velferd stab 46 47 1 1,6
 Kommunedekkende helse og omsorgstjenester 121 136 15 12,3
 Hjemmebaserte tjenester 535 563 28 5,3
 Sykehjem 728 767 40 5,5
 Kommundekkende velferd og sosiale tjenester 472 484 12 2,5
 Bofellesskap 569 636 67 11,7
 Helse og sosial kontor 107 114 7 6,9
 NAV kontor 104 105 0 0,3
 Legetjeneste og akuttjeneste 84 95 11 13,5
Tabell 11.43 Årsverk.
Last ned tabelldata (Excel)
 TjenesteområdeAndel Kvinner%Andel Menn%Endring i andel menn
2018 -2019 (prosentpoeng)
 Stab og støtte63370
 Bymiljø og utbygging34662
 By- og samfunnsplanlegging6535-5
 Innbygger- og samfunnskontakt74265
 Helse og velferd80201
 Oppvekst og utdanning82180
 Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc7624-1
 Stavanger kommune samlet79211
 Utvalgte virksomhetsområder Andel Kvinner%Andel Menn%Endring i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)
 Bofellesskap70301
 Hjemmebaserte tjenester89111
 Sykehjem8713-1
 Kommunale barnehager9461
 Grunnskole76240
Tabell 11.44 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde.
Last ned tabelldata (Excel)
 Stillingsgrupper 2019Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn
2018 - 2019 (prosentpoeng)
 Stillinger uten særskilt krav om utdanning74261
 Fagarbeiderstillinger84161
 Stillinger med krav om høyskoleutdanning85150
 Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning80201
 Mellomleder7525-1
 Direktør, avdelingssjef/kommunalsjef, virksomhetsleder71291
 Akademikere6733-1
 Lærling/Student78221
Tabell 11.45 Fordeling av menn og kvinner på stillingsgrupper.
Last ned tabelldata (Excel)
 StillingsgrupperGj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
 Stilling uten særskilt krav til utdanning362 941367 200343 478312 800106117
 Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling422 605431 100420 185430 000101100
 Stilling med krav om høyskoleutdanning495 242505 000486 589500 000102101
 Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd.555 445555 300560 834576 9009996
 Mellomleder638 406635 000679 066685 0509493
 Virksomhetsledere, avdelingssjef/kommunalsjef og direktører820 153805 000914 026854 4009094
 Akademikere 646 488626 100687 582641 3009498
 Lærling/Student343 476350 800342 351350 800100100
 Stavanger kommune samlet482 498460 000501 596470 0009698
Tabell 11.46 Lønnsforhold, stillingsgrupper.
Last ned tabelldata (Excel)
 TjenesteområdeGj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
 Stab og støtte603 505560 000634 931635 0009588
 Bymiljø og utbygging683 145666 100625 514614 100109108
 By- og samfunnsplanlegging667 429650 000673 213654 1009999
 Innbygger- og samfunnskontakt581 192531 850652 028621 1508986
 Helse og velferd449 395433 000450 150405 100100107
 Oppvekst og utdanning499 946505 000506 549519 1009997
 Stavanger kommune samlet482 498460 000501 596470 0009698
 Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners lønn i % av menns lønn gjsnittKvinners lønn i % av menns lønn median
 Bofellesskap421 730420 000424 162405 10099104
 Hjemmebaserte tjenester425 568428 800405 969405 100105106
 Sykehjem427 756428 800414 707368 400103116
 Kommunale barnehager461 122433 000424 162420 000109103
 Grunnskole505 855505 000504 656520 20010097
Tabell 11.47 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde.
Last ned tabelldata (Excel)