Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

11.2.7 Samfunn

  2016 2017 2018 
  EU60OECD50EU60OECD50EU60OECD50
 Fredrikstad17,613,218,61419,114,4
 Bærum7,95,88,25,98,15,9
 Oslo kommune18,41418,213,817,813,6
 Drammen19,414,319,91519,714,7
 Kristiansand1410,214,610,414,710,4
 Sandnes9,46,610,27,110,57,5
 Stavanger10,27,411,38,111,48,3
 Bergen10,87,511,7811,98,5
 Trondheim969,76,4106,5
 Tromsø7,54,77,84,87,95,1
Tabell 11.50 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til medianinntekten.
Last ned tabelldata (Excel)
 2016 2017 2018 
 EU60OECD50EU60OECD50EU60OECD50
Fredrikstad13,37,113,77,2147,4
Bærum8,458,458,55
Oslo kommune15,69,415,59,215,39,1
Drammen14,68,214,58,214,38
Kristiansand12,76,713,16,713,26,6
Sandnes8,94,89,44,99,55
Stavanger10,25,6116,111,16,2
Bergen10,75,511,25,711,76
Trondheim10,3511,15,411,25,5
Tromsø8,94,28,84,29,24,4
Tabell 11.51 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til medianinntekten.
Last ned tabelldata (Excel)

Det finnes flere måter å måle fattigdom på, knyttet til inntekt og andre forhold. EUs statistikkbyrå Eurostat operer med en fattigdomsgrense som er på 60 prosent av medianinntekten, mens OECD baserer sin statistikk på 50 prosent av medianinntekten. I tillegg vektes husholdningsmedlemmene (såkalte forbruksenheter) litt forskjellig i de to statistikkene. OECD vurderer det slik at en husholdning bestående av to voksne og to barn trenger 2,7 ganger inntekten til en enslig for å ha samme levestandard, EU vurderer det slik at en tilsvarende husholdning trenger 2,1 ganger inntekten.

I Norge er det ikke en egen offisiell fattigdomsgrense, SSB publiserer tall på begge, avhengig av hvem man vil sammenligne seg med. Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) valgte å legge vekt på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse mål ønsket utvalget å sikre seg at de inkluderte grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tok ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.