Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

4.1 Arbeidet med nye Stavanger kommune

I løpet av 2019 er administrativ organisering endret og alle medarbeidere, mange med nye oppgaver, er innplassert i ny organisasjon. I arbeidet med å bli en ny organisasjon er felles visjon og verdier et verktøy for å skape felles identitet og kultur. Med dette som bakgrunn gjennomførte kommunedirektøren i 2019 en prosess for å etablere ny visjon og nye verdier for nye Stavanger kommune. Dette arbeidet fortsetter inn i 2020.

Arbeidet med å tilrettelegge for etableringen av nye Stavanger kommune stod sentralt i 2019. I den forbindelse har rutiner, regler og prosedyrer knyttet til personalforvaltning, og helse, miljø og sikkerhet (HMS) blitt gjennomgått for å forbedre og harmonisere disse.