Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

4.6 Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

HMS-organiseringen skal sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for kommunens ledere og ansatte. Arbeidet med å harmonisere og forbedre et felles HMS-system for den nye kommunen har hatt oppmerksomhet i 2019. Det er besluttet at organiseringen av vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og HMS-grupper i virksomhetene, følger linjeorganiseringen i Stavanger kommune.

Alle arbeidsmiljøutvalgene har gjennom året jevnlig hatt oppmerksomhet på kommune-sammenslåingens betydning for ansatte og deres arbeidsmiljø. Et arbeid med å forenkle og forbedre retningslinjer for HMS og arbeidsmiljø har startet opp og fortsetter inn i 2020.

Forebygging av vold og trusler

Forebygging av vold og trusler har det blitt jobbet med i mange år. Likevel viser innmeldte avvik at over halvparten av hendelsene gjelder vold og trusler. Dette var bakgrunnen for at prosjektet «Trygg tilstede» ble startet opp i 2019. Prosjektet skal etablere et helhetlig system for opplæring i forebygging av vold og trusler knyttet til arbeidet. Det er ulik risiko for vold og trusler i de ulike virksomhetsområdene, noe som krever ulikt omfang og tilnærming i opplæringen.

Som del av prosjektet, og i tillegg til annen pågående opplæring, ble det i 2019 inngått rammeavtale med kursleverandør som hittil har levert 13 tjenestespesifikke kurs. I tillegg har det blitt jobbet med å tilpasse et kurskonsept i forebygging og håndtering av vold og trusler som ble utviklet av spesialisthelsetjenesten. Dette kurskonseptet skal testes ut i utvalgte virksomheter før det skal vurderes om kurskonseptet skal tas i bruk i hele helse og velferd og andre aktuelle tjenesteområder i Stavanger kommune.