Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

5.4.3 EMbo

Nedleggelse av tiltak

Grunnet svært lave anmodningsantall fra IMDi i 2019, måtte EMbo redusere ytterligere i tilbudet sitt. Én institusjon og ett bofellesskap ble nedlagt. Ved utgangen av 2019 hadde EMbo en bosettingskapasitet på 25 ungdommer. Omstilling og nedbemanning over flere år har medført at EMbo har fått mange overtallige ansatte.

Det har i hele 2019 vært stor oppmerksomhet rettet mot å kvalitetssikre det faglige arbeidet. Samtidig har virksomheten vært i omstilling og blitt nedbemannet. Dette har vært svært krevende.

Basen

I 2019 har det vært arbeidet med å styrke tilbudet til ungdommene ved EMbo Basen. Blant annet er det inngått en avtale med Røde kors om leksehjelp. Åpningstiden er utvidet til tre dager i uken.

I tillegg har Basen ulike prosjekter for å forebygge rus og utenforskap, samt skape identitet og tilhørighet.

Økonomi

Regnskapsresultatet for EMbo viser et resultat i balanse med en budsjettramme på kr 60,1 mill. I løpet av 2019 ble Hundvåg bofelleskap besluttet nedlagt på grunn av lavere antall plasserte mindreårige og lave anmodningstall fra IMDI. Rammen ble derfor har i løpet av 2019 blitt redusert med kr 3,0 mill.