Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7.1 Innledning

2019 ble et år med høy aktivitet, hvor normal drift gikk side om side med forberedelser til den nye kommunen. Alle avdelinger har hatt ekstraordinære oppgaver knyttet til kommunesammenslåingen.

Bystyret behandlet i 2019 Stavangers 8. levekårsundersøkelse, sammen med den regelmessige folkehelsemeldingen, som viktige grunnlag for planlegging i kommunen. Videre vedtok bystyret en ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen ble laget for å kunne videreføres i den nye kommunen fra 2020. Kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt, etter syv års arbeid. Det ble utarbeidet en plan for vern av hermetikkfabrikker og andre bygg fra denne epoken i byhistorien. Videre ble det vedtatt planer for over 1000 boliger, over 4000 arbeidsplasser, stasjonsutvikling i Paradis, og Interkommunal kommunedelplan (IKDP) Forus. Endelig vedtak av IKDP avhenger imidlertid av at alle tre kommunene gjør likelydende vedtak.