Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

7.3 Kart og digitale tjenester

Prioriterte oppgaver i planperioden

Hele året ble brukt til forberedelser til kommunesammenslåingen. Det ble ryddet i like gatenavn og gjennomført en stor medvirkningsprosess før det ble fattet 19 nye navnevedtak i Fellesnemnda. Det ble også brukt en del ressurser på å rydde opp i avvik mellom grunnbok og matrikkel. Det var over 200 saker med avvik, og de fleste av disse sakene var krevende å rydde opp i. Det største arbeidet i forberedelsen til kommunesammenslåingen var å skaffe bruksareal (BRA) på alle bygg som manglet dette i Rennesøy og Finnøy. Det var nødvendig å ha alt dette på plass høsten 2019, da vann- og avløpsgebyrene skal skrives ut med en fastdel som baserer seg på BRA. Grunnlaget var på plass i begynnelsen av oktober.

Eiendomsskattegrunnlag

Fellesnemnda har vedtatt at det skal gjennomføres en ny taksering for nye Stavanger og at takstene skal tas i bruk fra 1. januar 2021. Sent på høsten vedtok det nye kommunestyret at det skal være eiendomsskatt i hele den nye kommunen. Parallelt med dette har det vært gjennomført besiktigelse av alle bolig og fritidseiendommer i Stavanger, Rennesøy og deler av Finnøy. Til den jobben har det vært bruk sommervikarer som fikk grundig opplæring i forkant.

3D-verktøy

Avdelingen har hatt et samarbeid med Stavanger eiendom om å lage en 3D-modell av rådhuset i forbindelse med planlagt renovering/oppgradering av dette. Modellen ble brukt som beslutningsgrunnlag da politikerne vedtok hvordan ombyggingen skal være.

Andre oppgaver

Avdelingen har brukt drone til enkeltbilder, film, enkle 3D-modeller og i beredskapssammenheng. Det er tatt i bruk e-torg slik at innbyggerne kan få tak i situasjonskart, kartdata, 3D-modeller, e-nabovarsel etc. Automatiseringen av meglerpakker fortsatte også, slik at det nå brukes mindre manuell arbeidskraft på denne produksjonen.