Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

8.1 Innledning

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26. november 2018. Stavanger ble i 2019 kåret til Norges Elbilhovedstad, Norges best klimatilpassede kommune og fikk Mobilitetsprisen som Norges smarteste by. Alle gode eksempler på en samordnet innsats for å følge opp kommunens klima- og miljøplan.

IVAR åpnet sitt ettersorteringsanlegg på Forus i 2019, innsamlingen av avfall ble endret og alle innbyggerne skulle endre sine sorteringsvaner. Dette vil være et viktig tiltak på vei mot målet om 75 prosent materialgjenvinning. Kommunen har samarbeidet tett med Lyse Neo for å få etablert et fjernvarmenett fra Jåttåvågen til Urban Sjøfront, slik at 25 prosent av avfallet som brennes kan brukes til oppvarming av bygninger.

Etableringen av nye Stavanger kommune har vært arbeidskrevende, og i løpet av 2019 er det gjennomført en omfattende harmonisering av tjenestene, etablering av nye regler og forskrifter og gjennomført organisatoriske endringer.