Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

9.6 Politisk sekreteriat

Strømmetjenester av politiske møter 

Direkte, digital avspilling av bystyremøter og formannskapsmøter har vært en av de prioriterte oppgavene i 2019. Tiltaket er viktig for å bedre innbyggernes mulighet til å orientere seg om det som vedtas i kommunen, og for å skape et bredere engasjement for politiske saker.  

Bystyrets og formannskapets møter er strømmet og publisert på kommunens nettside stavanger.kommunetv.no. Strømmetjenesten har fungert bra og blir benyttet både av innbyggere og folkevalgte. Løsningen er innrettet slik at en kan følge møtene direkte, eller se dem i opptak. 

  • Antall visninger på direktesendingene: 3801  
  • Antall visninger på tidligere sendinger/arkivklipp: 2073  

 Strømmetjenesten videreføres i 2020.  

Vielser – utvikling av tilbudet 

Vielser ble en del av kommunens ansvarsområde i januar 2018. Politisk sekretariat vil i kommende planperiode styrke tilbudet som gis til brudepar.   

Det ble gjennomført totalt 250 vielser i 2019, fordelt på 17 vigslere. Vigslerne har vært oppnevnt av bystyret og bestått av ordfører, varaordfører, medlemmer av formannskapet og administrative ledere i kommunen. Vielsene har i all hovedsak vært gjennomført i formannskapssalen på fredager og enkelte lørdager, men kommunens vigslere har også gjennomført vielser i privat regi.   

Det er innarbeidet et godt og veldrevet vielsestilbud i kommunen, som fremstår både profesjonelt og fleksibelt.  

Valget i 2019

Med kommunesammenslåingen fikk valget i 2019 ekstra oppmerksomhet, både med tanke på valggjennomføring, konstituering av nytt kommunestyre og øvrige politiske utvalg og råd.   

Politisk sekretariat har hatt ansvar for den praktiske tilretteleggingen for konstituering av nytt kommunestyre og de øvrige politiske utvalg og råd. Videre har avdelingen hatt planleggings- og gjennomføringsansvar for folkevalgtopplæringen. Alle innvalgte medlemmer har gjennomført opplæringsdager, med både overordnet og mer fagspesifikt innhold.