Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.16

DatoKommuneHva
1/2/2019SandnesStoråna – oppdaget ved Åsedalen. Ved fremkomst, kan ikke lokalisere noe utslipp.
1/8/2019StavangerGravd over rør til tank som ligger over bakken. Lekker olje eller parafin mener innringer, ukjent hva tanken inneholder konkret. Også ukjent mtp mengde. Brannvesen ikke involvert i hendelsen, videreformidlet melding til Kystverket og de følger opp saken videre.
1/16/2019SandnesContainer som inneholder 2 dunker med saltsyre lekker ca 10-20 liter. Etter nærmere undersøkelse viser det seg at det er snakk om ca 100 liter.
1/22/2019GjesdalUtslipp av illeluktende og ukjent stoff
1/24/2019StavangerOlje i veibanen
1/26/2019StavangerCoop OBS bygg melder om mindre diesel søl - ingen ressurser involvert
1/29/2019SolaBensinlekkasje ca 20 liter
2/25/2019StavangerDiesel/ oljesøl ut på fjorden.
3/9/2019StavangerOljesøl 200l diesel - Dusavik
3/14/2019StavangerNorsea melder om oljeutslipp. Viser seg å være fartøy til kai
3/14/2019SolaLekkasje av tynner innvendig – rom på ca 5x5 m.
3/27/2019StavangerMye olje i sjøen, mistenker at olje kommer fra båt som har sunket tidligere. Har også hatt hendelser i 2018 på samme lokalitet.
4/8/2019BjerkreimDiesel lekkasje fra lastebil
4/16/2019SolaOljefilm i strandsnesvågen
4/18/2019SandnesBåtbrann Dalsvågen
4/29/2019SandnesOljelekkasje fra gravemaskin
4/29/2019Stavanger1000 l fat med hydraulikkolje veltet, utslipp av ca 400 liter
5/2/2019SandnesUtslipp fra 7 maskiner ca 200 liter pr maskin- 1400 liter.
5/6/2019StavangerUtslipp av ca 50m2 gjødsel.
5/6/2019SandnesUtslipp av ca 700 liter saltsyreløsning
5/10/2019SandnesHydrolikk lekkasje fra lastebil ca50liter
5/29/2019SandnesUtslipp av ca 20 liter parafin fra Circle K sitt anlegg
6/10/2019StrandDiesel lekkasje i sjø
6/11/2019StavangerOlje/ diesels søl på sjø ca 1 km lang stripe
6/21/2019Diesellekkasje
6/24/2019StavangerMulig forurensing av diesel på sjø
6/25/2019EigersundLekkasje av hydraulikkolje, både på land og i sjøen.
6/30/2019StavangerObservert et stort oljeflak på sjøen
7/3/2019SokndalDiesellekkasje i bekk
7/28/2019Oljesøl – små mengder
8/28/2019RennesøySjekk av forlist fartøy ved Vågholmen, Veste Åmøy.
9/10/2019-Melding om oljesøl ved Havnesil
9/13/2019StavangerLensing skøyte - Steinsøy
9/16/2019StavangerLensing skøyte - Steinsøy
9/17/2019StrandDieselsøl i sundet mellom fastlandet og holmen.
9/17/2019SolaLukt fra kanalen, pga noe utslipp av ukjent stoff. Mistenker asfaltarbeid
10/16/2019KleppUtslipp av butylacetater (UN:1123) ca 100 liter
10/16/2019SandnesMelding om oljesøl - Uskakalven
10/17/2019StavangerBåt i nød ved Tømmerodden, lenset og berget båten
10/20/2019StavangerUtslipp av hydraulikkolje fra MS Bergensfjord
11/2/2019HjelmelandUtslipp av fiskeolje – ca900liter
11/23/2019SolaOljeutslipp ved utløpet av foruskanalen
11/26/2019RennesøyMelding om oljesøl ved Brimse/Talgje
12/16/2019SolaUtslipp av salpetersyre (2031)
12/25/2019Diesellekkasje i Håelva
Last ned tabelldata (Excel)