Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.5

Regnskapsår2019201820172016
Resultatregnskap:    
Driftsinntekter:190 271 181 732160 002159 281
Brutto driftsresultat:10 317 6 3991 834-3 264
Netto driftsresultat:13 332 8 9894 7916 369
Regnskapsmessig mer/mindreforbuk5 845 2 0924 7916 369
Balanse:    
Omløpsmidler:51 816 43 54845 23037 582
Anleggsmidler:247 146 229 265211 079202 185
Sum eiendeler298 962 272 814256 309239 767
Kortsiktig gjeld:28 356 25 93429 70725 831
Langsiktig gjeld:229 302 213 246205 931200 444
Egenkapital:41 304 33 63420 67113 492
Sum egenkapital og gjeld298 962 272 814256 309239 767
Last ned tabelldata (Excel)