Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.7

FaktorNavnNatur- og
idrettsservice
Norge
Faktor 1Indre motivasjon4,24,3
Faktor 2Mestringstro4,34,3
Faktor 3Autonomi4,34,3
Faktor 4Bruk av kompetanse4,34,3
Faktor 5Mestringsorientert ledelse4,14
Faktor 6Rolleklarhet4,44,3
Faktor 7Relevant kompetanseutvikling3,73,7
Faktor 8Fleksibilitetsvilje4,44,5
Faktor 9Mestringsklima44,1
Faktor 10Prososial motivasjon4,54,7
Last ned tabelldata (Excel)